Làm thế nào để: lãng mạn sau khi sinh

Chúng tôi đặt ý tưởng nhỏ này ở đầu sổ tay của mẹ tân binh vì như đã thảo luận vào đầu tuần này, thật dễ dàng để giữ cuộc sống tình yêu của bạn khi bạn có hướng dẫn rõ ràng từ bác sĩ để làm vì thế. Nhưng hãy nhớ rằng: Tiến sĩ Obgyn không bao giờ nói rằng bạn không thể làm được.

Cẩm nang tân binh Mom có sẵn trên Amazon.com.

Leave A Comment