Lưu nệm cũi của bạn để tạo ra một góc đọc sách

Khi những người trẻ tuổi của tôi đã phát triển, chúng tôi đã may mắn khi luôn có ai đó yêu cầu về nệm cũng như khung giường mà họ bỏ lại. . Nook là một động thái rực rỡ.

Nhà văn blog đằng sau Little + Friendly khiến nó trông xa hơn trong hình trên, phải không?

Nguồn: Smallfriendly.com bằng Amy trên Pinterest

Leave A Comment