Đáng đọc: Kết hợp với nhau

trên bàn của tôi là một đống giấy tờ bao gồm một di chúc, được soạn thảo năm năm trước, những bài báo đó phải kết thúc là của các con tôi cũng như tài sản của tôi trong sự kiện cái chết của tôi. Có một người cho chồng tôi, quá. Chúng tôi đã thực hiện một số bước quan trọng: đưa ra quyết định phải đưa con cái, thông báo cho tất cả ông bà về quyết định của chúng tôi, đã sử dụng các mẫu từ một phần mềm có tên Willmaker, cũng như điền vào chúng. Tôi thậm chí đã in một số bản sao.

Tôi có thể vượt qua nhiệm vụ này ra khỏi danh sách của mình không?

Không tôi không thể. Các giấy tờ chưa được tôi ký hợp đồng cũng như chồng tôi, đơn giản vì chúng cũng yêu cầu một chữ ký kinh nghiệm, cũng như chúng tôi chưa thực hiện điều đó. Trong năm năm.

Bạn có cùng nhau không?

Không? Tôi cá là bạn có một lý do tuyệt vời. Giống như có lẽ bạn đã hết mực máy in.

Chà, rất nhiều người trong số chúng tôi không có cùng nhau, cũng như trong tháng này, nhà văn/mẹ Katy Rank Lev có một bài báo trên tạp chí Bust về chủ đề này. Katy đề nghị có một người khác, hãy cùng nhau ăn mừng lễ kỷ niệm của bạn. Mời một công chứng cũng như rất nhiều bạn bè. Thực sự rực rỡ, phải không? Đọc bài đăng trên blog của Katy trên trang web của riêng mình>

Nếu bạn đọc những thứ mà mọi người mẹ phải hiểu cũng như là vì tin rằng tôi có những bài báo rất quan trọng của riêng mình được tổ chức cũng như nộp đơn, tôi xin lỗi vì đã trình bày sai về bản thân.

Leave A Comment