Kỷ niệm Ngày Trái đất

Ngày Trái đất là ngày 22 tháng 4 vì vậy tôi đã tin vào tất cả các hoạt động thân thiện với trái đất cũng như thân thiện với em bé, ở đây, một cách làm tròn:

Ngừng lái xe cũng như chạy hoặc đi bộ việc vặt của bạn

Đánh vào thị trường nông dân cũng như làm một số thực phẩm trẻ sơ sinh hữu cơ

Đi bộ đường dài hoặc chỉ là một chuyến đi cảm giác của khu phố

Tiết kiệm năng lượng bằng cách kết thúc với trẻ sơ sinh để giữ ấm

Hydrat hóa bản thân cũng như thức ăn cho con bú (đó là những gì tôi sẽ làm!)

Bất kỳ ý tưởng tươi sáng khác? Hãy chia sẻ em với chúng tôi !!

Leave A Comment