Làm thế nào để tận dụng tối đa đứa con của bạn NAP

trong video này, tôi nói về lý do tại sao bạn có thể muốn đặt máy tính hoặc điện thoại khôn ngoan xuống trong giấc ngủ ngắn của con bạn. Tuy nhiên, nó không phải là về việc rút phích cắm, nó về việc tự sạc lại, sử dụng thời gian chết của bạn để hồi sinh mức năng lượng, đời sống xã hội của bạn hoặc tạo ra không gian tinh thần. Tôi cung cấp ba phương pháp khác nhau để dành thời gian của bạn.

Vui lòng xem cũng như sau đó cho tôi hiểu nếu bạn có một thói quen nhất định sau khi con bạn ngủ thiếp đi. Đó là khi bạn tắm? Dọn dẹp? Ăn trước TV? Có loại đề xuất nào của tôi hấp dẫn bạn không?

Nếu bạn tự ngủ, tôi tin rằng bạn đã chiến thắng.

Leave A Comment