Makin xông Nó: Thiết kế ngày Valentine không có keo

Khái niệm nhanh chóng cho một trái tim có thể được dán vào cửa trước, trên đỉnh của một món quà, hoặc treo lủng lẳng trong một ô cửa.

Cắt hai hình dạng ma pac-man từ các giấy tờ với màu sắc tương phản.

Xem chính xác họ đang nhận được như thế nào?

Ở dưới phía dưới dưới dưới.

Cắt bất kỳ loại vạt dư thừa để làm cho trái tim của bạn.

Ấn phẩm này là một phần của loạt Makin của chúng tôi. Chọn một công việc Makin CNTT thú vị hơn từ danh sách đang phát triển của chúng tôi.

Leave A Comment